Merwede logo   Adres veld en zaal  |  Instagram    
  Merwede logo   HOME      NIEUWS      VERENIGING      COMPETITIE      JEUGD      SPONSORING      FOTO      CONTACT    
           
       
         
   

UPDATE: SPORTACCOMMODATIE MERWEDE

  JE BENT HIER:   MERWEDE   |   NIEUWS   |  SPORTACCOMMODATIE  
     
  Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat het bestuur alle leden bijeen riep om de vraag van de gemeente, over het onderzoek naar een gezamenlijke sportaccommodatie, aan iedereen voor te leggen. Het lijkt alsof er weinig is gebeurd, maar achter de schermen wordt toch wel doorgewerkt.

Zoals benoemd in de vorige update is afgesproken met gemeente en Synergos dat in eerste instantie ieder voor zich bedenkt wat er nu precies gebouwd moet worden (programma van eisen/wensen), wat dit kost (begroting) en of dit op lange termijn betaalbaar is (exploitatie). Iedere commissie is geïnterviewd en daaruit is een programma van eisen/wensen naar voren gekomen. Dit programma van eisen/wensen was echter zo uitgebreid dat we op voorhand al konden zeggen dat dit niet haal-/betaalbaar zou zijn.Varianten
Omdat het niet verantwoord is om een vereniging op lange termijn met hoge lasten en daarmee een groot risico op te zadelen, zijn we aan het nadenken over varianten die mogelijk wel haalbaar zijn. Te denken valt aan een hal waarbij we alleen aan de minimale bouweisen voldoen en niet of minder aan alle wensen die aangedragen zijn door de diverse commissies binnen Merwede. Ook zijn we recent met een delegatie op bezoek geweest bij HKC. HKC heeft een hal gebouwd en daarbij de kantine laten staan en deze volledig gerenoveerd. Een interessante variant, maar ook een variant die zeker extra geld gaat kosten omdat onze huidige kantine aan renovatie toe is. Kortom, er liggen nu wel een paar scenario’s op tafel waar mee gerekend kan gaan worden.

Het is tot op heden niet gelukt om iemand te vinden in ons vrijwilligersnetwerk die dit kan en wil oppakken samen met ons. Daarom is recent gesproken met een bureau dat gespecialiseerd is in het maken van begrotingen en meerjarenexploitaties van sportaccommodaties voor verenigingen en gemeentes. Het bestuur heeft een bedrag gereserveerd om dit soort bijstand, indien nodig, in te huren. Op dit moment wachten we op de offerte van dit bureau. We verwachten hiermee weer een stapje verder komen en iets kunnen gaan zeggen over de financiële haalbaarheid.

Lange adem
Tot slot wil ik deze update gebruiken om de ‘ongeduldigen’ onder ons (waaronder ikzelf) enigszins gerust te stellen. Tijdens de gesprekken met HKC-voorzitter Jaap Tromp gaf hij ons nog mee dat een dergelijk traject een lange adem vergt. Enerzijds omdat er telkens weer situaties kunnen ontstaan die plannen drastisch kunnen wijzigen, anderzijds omdat er met veel externe partijen gesproken moet worden en zorgvuldigheid in dat traject van groot belang is. Toen ik vertelde dat we nu al een jaar ‘bezig zijn’ en het naar mijn idee niet snel genoeg gaat, gaf hij aan dat het HKC aanlooptraject zo’n 5 jaar in beslag heeft genomen en dat geduld een schone zaak is….

Tot zover deze update!

Met vriendelijke groeten namens de Commissie Sportaccommodatie
Adri Lugthart en Ad de Waard
 
     
   
         
         
         
         
         
   

Vereniging 

Competitie 

Jeugd 

Contact 

   
   

 

 

 

   
         
    Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan eens onze A-tot-Z pagina!    
         
    Bal  © Merwede/Multiplaat, korfbal sinds 1938 
Deze website is ontworpen en gesponsord door: Devaca